Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Yağbasan Metal Kalıp Çerez Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Kalite Politikası

Toplam  kalite  felsefesini  esas  alarak,  takım  ruhu  içerisinde  şirket  ve  birim  hedeflerine  ulaşılması  için; 


- Kalite  yönetim  sistemimizin,  ISO9001:2015  standardının  gereklerine  göre  dökümante  edilmesi,  belgelendirilmesi  ve  sürekli  iyileştirilmesi,

İş  süreçlerimizin  kendi  içinde  gözden  geçirilerek  performansımızı  geliştirecek  önleyici  yaklaşımların  belirlenmesi,

Sürekli  iyileştirme  yaklaşımı  doğrultusunda,  tüm  süreçlerimizdeki  verimliliğin  uluslararası  düzeyde  rekabet  edebilecek  seviyeye  yükseltilmesi  yönünde  faaliyetlerimizi,  çevre,  iş  sağlığı  ve  güvenliği  yönetim  sistemleri  ile  birlikte  bütünleşik  bir  şekilde  yöneterek,  sektörü  içerisinde  kalite  açısından  da  örnek  bir  kuruluş  olmak  için  çalışmaktayız.